1669 پشتیبانی سریع
نمایندگی تعمیرات ایندزیت

چگونه ماشین لباسشویی کار می کند

231 بازدید
چگونه ماشین لباسشویی کار می کند

چگونه ماشین لباسشویی کار می کند ؟ همزن در مرکز دیگ داخلی وجود دارد. در حین چرخه شستشو، همزن به سمت عقب و جلو می‌گردد (در حدود 4/3 دور) تا لباس‌ها را از داخل آب به سمت پایین بکشد. در پایان چرخه شستشو، آب از دیگ خارجی پمپ شده و به کمک شلنگ تخلیه، به بیرون ماشین هدایت می‌شود.

پمپ، همزن و دیگ گردان توسط موتور به حرکت درمی‌آیند. برخی از ماشین‌های لباسشویی از پیشران مستقیم استفاده می‌کنند که در آن موتور به صورت مستقیم به پمپ و سیستم انتقال نیرو متصل می‌شود. ماشین‌های دیگر از تسمه پیشرانی استفاده می‌کنند که در آن موتور سیستم انتقال نیرو را به کمک فولی و تسمه پیش می‌راند. در ماشین هایی با تسمه پیشران، پمپ معمولاً به وسیله یک کوپلینگ منعطف به موتور وصل شده است.

چگونه ماشین لباسشویی کار می کند ؟ سیستم انتقال نیرو هم گردش دیگ داخلی و هم حرکت عقب و جلوی همزن را بوجود می‌آورد. ماشین لباسشویی شما یا موتور یک سویه و یا موتور معکوس دارد. به کمک یک موتور یک سویه، دستگاه الکترومکانیکی این موضوع را کنترل می‌کند که آیا سیستم انتقال نیرو همزن یا دیگ را می‌گرداند یا خیر. موتورهای معکوس در زمانی که در یک سمت می‌گردند دیگ را کنترل می‌کنند و زمانی که در سمت دیگر می‌گردند همزن را کنترل می‌کنند.

بیشتر ماشین‌های لباسشویی از کلاچ برای کاهش نیروی تولیدی موتورهای فست استارت استفاده می‌کنند. این کلاچ به سیستم انتقال نیرو اجازه می‌دهد تا به شیوه ای تدریجی دیگ یا همزن را از حرکت نگه دارند نه به صورت ناگهانی. برخی از ماشین‌های لباسشویی از مکانیسم کلاچ استفاده می‌کنند، در حالی که ماشین‌های دیگر به افت و گردش تدریجی تسمه و فولی متکی هستند.

 

برچسب‌ها

مطالب مرتبط

دیدگاه کاربران

نام شما *
ایمیل شما *

 1669